Onbewuste beïnvloeding via je profielfoto

Van Frankwatching komt het onderstaande artikel

Een profielfoto kan je online profilering maken of breken. Zonder dat je je dat realiseert, kan je foto zorgen voor een totaal verkeerde indruk. Uit recent onderzoek blijkt dat er een simpele voorwaarde is om met je profielfoto een betrouwbare, competente en aantrekkelijke indruk te maken. Ben jij benieuwd of jouw profielfoto al bijdraagt aan een goede online profilering?

De mate van perspectiefvertekening van je gezicht op een foto heeft grote invloed op hoe anderen de foto waarnemen én beoordelen. Onderzoekers van het California Institute of Technology hebben vastgesteld dat de afstand tussen de fotograaf en de gefotografeerde belangrijk is.

Onderzoek: close-up of veraf?

Onderzoekers lieten aan een groep mensen 36 foto’s zien van 18 verschillende mensen. Op de ene foto stond de persoon van dichtbij afgebeeld en op de andere foto was het hoofd van verderaf gefotografeerd. De foto van dichtbij was vanaf 60 centimeter genomen en de andere foto vanaf 2 meter. De onderzoekers kozen deze afstanden bewust: 60 centimeter valt in onze ‘persoonlijke ruimte’, de 2 meter ligt net daarbuiten. Op de afbeelding zie je een voorbeeld van de gebruikte foto’s, zodat je hier een beter idee van hebt. Hoewel de foto’s erg op elkaar lijken, zie je veel meer perspectiefvertekening in de foto van dichtbij. De foto van veraf komt platter over.

profielfoto-close-up

De deelnemers aan het onderzoek moesten een reeks van dit soort foto’s beoordelen, waarbij ze de vraag kregen hoe betrouwbaar, aantrekkelijk en competent ze de gefotografeerde persoon vonden. Om deze onbewuste beïnvloeding te meten maakten de onderzoekers gebruik gemaakt van een reeks onderzoeken.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten van de verschillende onderzoeken waren steeds hetzelfde. Deelnemers vonden de mensen in de close-up foto’s er minder betrouwbaar uitzien dan de variant waarop de persoon van iets verder weg was gefotografeerd. Ook dachten de deelnemers aan het onderzoek dat de mensen van de close-up foto’s minder aantrekkelijk en competent waren. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben verschillende implicaties en kunnen ook door jou ingezet worden als onbewuste beïnvloedingsmethode.

profielfoto betrouwbaarder

 

Toepassing van de resultaten in online marketing

Gebruik de resultaten van het onderzoek om je eigen online profilering te verbeteren. Kies bewust voor een foto van grotere afstand bij het kiezen van je profielfoto, zodat je betrouwbaarder, aantrekkelijker en competenter overkomt. Je kan dit toepassen op bijvoorbeeld de foto’s op:

  • Over ons-of medewerkerspagina op je bedrijfssite.
  • Profielfoto in social media.
  • Andere profielen die je aanmaakt.

Naast je eigen online profilering kun je ook een stapje verder gaan. De onderzoeksresultaten kun je ook doortrekken naar:

  • Afbeeldingen van mensen die je op je website gebruikt die bijvoorbeeld je product of dienst presenteren of gebruiken.
  • Afbeeldingen van mensen in (online) brochures.

Geen selfies

Een foto die van dichtbij genomen is zorgt ervoor dat anderen je als minder aantrekkelijk, minder betrouwbaar en minder competent beoordelen. Gebruik dus liever geen selfie als profielfoto. Een selfie is namelijk altijd vanaf korte afstand genomen. Kies voor een foto van minimaal 2 meter afstand, dan sta je al 1-0 voor met je online profilering.

 

Meer weten?

frankwatching.com-Onbewuste beïnvloeding via je profielfoto zo doe je het goed

 

http://www.frankwatching.com/archive/2014/03/18/onbewuste-beinvloeding-via-je-profielfoto-zo-doe-je-het-goed/

Pay it forward: Gratis Profielfoto Shoot 2020

Een gratis profielfotoshoot?
Het 3e kwartaal (2020) wil ik ( als ondersteuner van het principe Pay It Forward) graag een collega ondernemer die financieel (nu nog) wat moeilijk zit, een gratis profielfotoshoot aanbieden. Vertel me in een een mailtje waarom ik jou zou moeten kiezen voor deze gratis shoot. De shoot vindt plaats in mijn studio in Leeuwarden. Wie weet maak jij binnenkort zo’n sprong van geluk als op de foto hieronder.
zie https://fotofriesland.nl
Als je daar niet op wilt wachten, kun je natuurlijk ook gewoon een afspraak maken.

Repetitie Giselle

Repetitie Giselle

Bekijk ook het filmpje om de wereld op een positieve manier te veranderen https://youtu.be/_pCtXRP1edo

Alles over de Stichting:
https://www.youtube.com/watch?v=m64EwYKAhig

Maak nu een afspraak

Waar word jij gelukkig van?

Welke sprong ga jij binnenkort maken?

Deze danser is spe gaat zijn hele leven aan de dans wijden, waar hijzelf en de ander, die kijkt, gelukkig van wordt. Welke sprong ga jij binnenkort maken en waar word jij gelukkig van?

Heb jij een profielfoto waar je gelukkig van wordt? Zo nee, Maak dan eens een afspraak.

Maak nu een afspraak
Repetitie Giselle

Repetitie Giselle

Ervaring opdoen in een ruime Fotostudio in Leeuwarden?

Een echt vaderdag cadeau, een ochtend of een middag in een fotostudio bezig mogen zijn.

Ervaring opdoen in een  Fotostudio in Leeuwarden, in hartje centrum van de stad? 1 minuut van het station.
Zeer geschikt voor fotoshoots met een model, kinderportretten, maar ook voor productfotografie. Bel of mail voor een afspraak.

Maak nu een afspraak
Uitzicht op mijn werkplek

Uitzicht op mijn werkplek


 

Link

Kan ik die foto gebruiken?

Een bloggende misdaadjournalist heeft een vette rekening aan zijn broek hangen voor het ‘framen’ (citeren van foto’s). Het is een terugkerende vraag bij bloggers, reclamebureaus en eigenlijk iedereen die regelmatig iets online publiceert: hoe zit het ook alweer met foto’s die van internet zijn gehaald? Mag je die zomaar gebruiken of zijn foto’s auteursrechtelijk beschermd, ook als ze op internet staan?

Inbreuk op auteursrechten fotograaf
De meeste foto’s en afbeeldingen die te vinden zijn op internet, zijn auteursrechtelijk beschermd. De fotograaf heeft als auteursrechthebbende het exclusieve recht om zijn foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hij kan anderen dus verbieden zijn foto te gebruiken of daar juist toestemming voor geven, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden kunnen een licentievergoeding (royalty) zijn, maar ook beperkingen zoals een verbod op het bewerken van de foto of het gebruiken in een negatieve context.

Vaak is lastig te achterhalen wie de maker van de foto is, laat staan om contact op te nemen om toestemming te verkrijgen de betreffende foto te gebruiken. Als dat niet lukt en de foto wordt toch gebruikt, is dat een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf, tenzij een uitzondering van toepassing is (waarover later meer).

Verwijderen en betalen
De fotograaf (of zijn agent of het stockbureau) kan de gebruiker in dat geval verzoeken (vaak: sommeren) de foto te verwijderen en een vergoeding vragen voor het gebruik. Het verwijderen is meestal niet zo bezwaarlijk, maar de gevraagde vergoeding kan hoog zijn: twee- of driemaal de ‘gebruikelijke’ licentievergoeding. Zo’n vordering wordt onderbouwd door aansluiting te zoeken bij de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie of andere voorwaarden. Een argument dat vaak wordt gebruikt is dat wanneer slechts éénmaal de gebruikelijke licentievergoeding gevraagd zou worden, de inbreukmakende gebruiker van de foto in een gunstigere positie gebracht zou worden dan gebruikers die wel netjes vooraf toestemming vragen en betalen. Daarnaast kan ook nog een vergoeding worden gevraagd voor het ontbreken van naamsvermelding en een vergoeding van eventuele juridische kosten. Alles bij elkaar kan dat flink oplopen voor 1 gecopy-paste fotootje. Het is dus de vraag of dat wel helemaal redelijk is.

Wat zeggen rechters hierover?
Het uitgangspunt is dat er inbreuk is gemaakt op de auteursrechten van de fotograaf. Dat er een vergoeding betaald zal moeten worden, is dan ook meestal redelijk. Waar houden rechters rekening mee bij het bepalen van een redelijke vergoeding?

De schade als gevolg van een auteursrechtinbreuk is meestal niet precies vast te stellen. Daarom zal de schade moeten worden begroot met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:97 BW.
De aard van de schade is vaak een gederfde licentievergoeding. Bij de begroting van die schade kan worden aangeknoopt bij de tarieven die de fotograaf normaliter hanteert voor het gebruik van zijn foto (na gegeven toestemming).
Uitgangspunt is de economische waarde van de foto: wat kost het om de foto normaal gesproken gedurende een bepaalde tijd op een website te gebruiken?
De algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie zijn in principe niet van toepassing. Er is immers geen contractuele relatie tussen de fotograaf en de inbreukmaker waarop deze (of andere) voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Het auteursrecht biedt geen ruimte voor het opleggen van boetes. Een vergoeding van twee- of driemaal de normale gebruiksvergoeding kan gezien worden als boete en daarom niet redelijk zijn.
Het kan wel redelijk zijn een verhoging op de gebruikelijke licentievergoeding toe te passen vanwege verminderde exploitatiemogelijkheden voor de fotograaf.
Een fotograaf kan ook schade lijden door het ontbreken van naamsvermelding of bronvermelding.
Er is geen plaats voor verhoging met BTW omdat over schadevergoeding als zodanig geen BTW verschuldigd is.
Wordt de foto commercieel gebruikt of juist op een niet commerciële website? Wordt de website veel bezocht of slechts door een beperkte, min of meer vaste groep?
Was de foto al eerder rechtmatig openbaar gemaakt en is de foto inmiddels verwijderd?
Welke vergoedingen worden toegewezen?
Dat hangt dus onder meer af van de hiervoor genoemde factoren en de overige omstandigheden van het geval. De afgelopen jaren werden in rechtszaken in Nederland bijvoorbeeld de onderstaande vergoedingen toegewezen:

vergoedingen foto's

vergoedingen foto’s

Wanneer mogen foto’s wel worden gebruikt?
Foto’s mogen wel worden gebruiken wanneer er een uitzondering op het auteursrecht van toepassing is, wanneer de foto’s inmiddels tot het publieke domein behoren of wanneer zij bijvoorbeeld onder een Creative Commons-licentie beschikbaar zijn gesteld.

Citaatrecht
De belangrijkste uitzondering in deze context is het citaatrecht (artikel 15a Aw). Hoewel de wet dit niet expliciet bepaalt, wordt aangenomen dat het citaatrecht ook geldt voor beeldcitaten. Op basis van deze uitzondering kan het derhalve toegestaan zijn een foto als citaat te gebruiken bij een blog.

De geciteerde foto moet dan wel rechtmatig openbaar zijn gemaakt, wat met foto’s op internet vaak lastig is vast te stellen. Verder moet het citaat proportioneel en functioneel zijn. Dat betekent dat de foto niet groter mag zijn dan nodig en redelijk is en dat de foto een functie moet hebben met betrekking tot de context waarin hij wordt gebruikt. Het is dus niet toegestaan een foto enkel ter ‘versiering’ van een blog over te nemen. Ten slotte moet voor zover mogelijk de naam van de fotograaf en de bron worden vermeld.

Persexceptie
Daarnaast kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de persexceptie (artikel 15 Aw). Op basis van deze uitzondering mogen persmedia nieuwsberichten of vergelijkbare artikelen in zijn geheel overnemen van andere persmedia. De bron en de naam van de fotograaf moeten ook hier op duidelijke wijze worden vermeld. Deze uitzondering is (uiteraard) niet van toepassing wanneer het auteursrecht uitdrukkelijk wordt voorbehouden.

Het is maar de vraag of een blog kwalificeert als “persmedium”. Dit is het geval wanneer de blog periodiek wordt vernieuwd en op de blog nieuwsberichten worden gepubliceerd. In de rechtspraak is over diverse blogs echter ook aangenomen dat dat geen persmedium was.

Publieke domein
In Nederland zijn foto’s slechts voor een bepaalde periode auteursrechtelijk beschermd. Na deze periode vervallen de auteursrechten en behoren de foto’s toe aan het publieke domein. Dit betekent dat de foto’s zonder toestemming, licentievergoeding of bronvermelding kunnen worden gebruikt. Foto’s zijn in principe tot 70 jaar na het overlijden van de maker auteursrechtelijk beschermd. Wanneer de maker onbekend of een rechtspersoon is, vervallen de auteursrechten 70 jaar na de eerste openbaarmaking van de foto.

Creative Commons
Sommige foto’s worden onder een Creative Commons-licentie beschikbaar gesteld. De maker heeft er dan voor gekozen om zijn werk onder bepaalde voorwaarden, die zijn neergelegd in standaardlicenties, te delen met anderen. Gebruikers mogen deze werken dus gratis gebruiken, mits zij zich houden aan de voorwaarden van de betreffende licentie. Er zijn vier voorwaarden waarop de Creative Commons-licenties zijn gebaseerd:

naamsvermelding: verveelvoudigen en openbaar maken mag, mits de naam van de maker wordt vermeld;
niet-commercieel:verveelvoudigen en openbaar maken mag, mits niet voor commerciële doeleinden;
geen afgeleide werken: verveelvoudigen en openbaar maken mag, mits het werk in de originele staat blijft (dus geen bewerkingen);
gelijk delen: verveelvoudigen, openbaar maken en bewerken mag, mits de bewerking onder dezelfde licentie wordt vrijgegeven als het originele werk.
Op grond van deze voorwaarden zijn in totaal zes verschillende licenties mogelijk. Naamsvermelding is bij alle zes de licenties verplicht.

Foto’s die onder een Creative Commons-licentie zijn uitgebracht, zijn onder andere te vinden op Flickr (via de Flickr-zoekmachine Photopin) en via de Creative Commons zoekfunctie.

Conclusie
De meeste foto’s op internet zijn auteursrechtelijk beschermd. Als je geen toestemming van de auteursrechthebbende hebt, dan kan deze verwijdering en een vergoeding vorderen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de omstandigheden van het geval. De meest voorkomende uitzonderingen zijn het citaatrecht, de persexceptie, het publieke domein en een CC-licentie. Let daarbij goed op de voorwaarden voor elke uitzondering.

Met dank aan Marieke Neervoort mag ik het artikel hier plaatsen;
http://www.emerce.nl/achtergrond/infographic-kan-ik-die-foto-gebruiken

Die laatste Foto. Een Taboe?

Het laatste taboe?
Want ja, heb jij wel een mooie foto van je moeder, je vader? dat ligt gevoelig , nietwaar? Toch een moment om bij stil te staan. Vandaag? Dit weekend? Doe het!

Heb jij wel ” EEN LAATSTE FOTO” ? 

Nomineren.

Elke dag komen er nominaties voorbij
.
5 dagen een selfie
.
5 dagen zwart wit foto’s plaatsen.

5 dagen een foto maken.

5 dagen positieve dingen plaatsen.

En vergeet dan niet weer iemand anders te nomineren.

Zelf ben ik deze week al 2 keer genomineerd.

Ik doe niet mee met de 5 dagen acties….
Bij mij komt bij elke nominatie en alle foto’s die ik voorbij komen steeds dezelfde vraag na boven….

Hoeveel foto’s heb je in je telefoon van je vader en je moeder echt de mensen die je het meeste lief hebt. De mensen die voor je gezorgd hebben dat je zo bent geworden zoals je nu bent…

Hoe vaak zet je ze op de foto? Of maak je een selfie met je ouders? Of met je maatje?

Op een dag kan het namelijk zo voorbij zijn…..en die foto’s zijn juist zo dierbaar.

Als fotograaf krijg ik steeds vaker de vraag kan je deze foto bewerken. Het valt mij op dat iedereen veel foto’s maakt van alles en nog wat maar weinig van hun dierbaren.
Ik vraag af en toe aan mensen hoeveel foto’s heb je in je telefoon staan van je vader en moeder, je ziet ze denken en het antwoord is dan vaak NUL.

Ik hoop dat iedereen die dit bericht heeft gelezen nu de eerst volgende keer als ze bij hun ouders zijn aan mij denken en de selfie maken of een mooie foto van je vader of moeder maken. Of van je maatje.

Deze foto kan juist niet GEMIST worden.

Je kunt altijd een afspraak maken
 als je liever een Professionele Foto wilt.

Hoe wil jij gezien worden?

@ tekst Marije Wesseling

Nieuwsbrief 11 september

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.
Hoe wil jij gezien worden?
Jenny Protzman

Jenny Protzman

Legedijk 4,
naast het Bastion hotel en OIM
8935DG Leeuwarden
0582886518
(spreek iets in, als ik niet kan opnemen
e-mail:[email protected]

10 jarig jubileum als fotograaf
de fotoweek

Beste

Pak je agenda er alvast bij.
Deze maand en om precies te zijn 29 september, vier ik mijn 10 jarig jubileum als fotograaf. Op die datum ontving ik 10 jaar geleden mijn Certificate als Professional Photographer. Dat feit wil ik graag met jou vieren. Op facebook https://www.facebook.com/fotofriesland (een like zou ik leuk vinden en daar dank ik je alvast voor) geef ik deze maand al cadeaubonnen voor fotoproducten van 50 tot 150 euro, maar jou als lezer van mijn nieuwsbrief wil ik graag het totale aanschafbedrag van een fotosessiepakket retour alscadeau doen in de vorm van fotoproducten naar keuze. Vind je dat niet ook geweldig? Ja toch?
Voorwaarde:
Je moet op de dag zelf van het jubileum, 29 september,  een online boeking doen op https://fotofriesland.nl
Jouw gewenste fotosessie datum ligt tussen 29 september en 31 december 2014.(vandaar die agenda, anders vergeet je het misschien en dat zou zonde zijn , nietwaar?)

29 september. Dat was ook de datum dat ik mijn eerste digitale spiegelreflex kocht. Daarna volgden er al snel meer. Al 50 jaar fotografeer ik nu en ik vind het nog steeds geweldig. En als ik mensen fotografeer en het portret is toch wel een van de favorieten qua specialiteit naast de Paardenfotografie, dan word ik daar nog steeds zo blij van en de mensen op de foto ook, dus dat is geweldig, dat noem ik geen werken, maar bezig zijn met je passie, heel fijn.

Aanstaande vrijdag begint de Fotoweek http://www.defotoweek.nl in het hele land met verschillende activiteiten, neem eens een kijkje bij het programma. Ik heb zelf ook een aantal workshops waar je misschien interesse in hebt?
“Leer je camera kennen” http://fotofriesland.nl/workshops-beter-beeld-beeld-voor-je-blog/fotoweek-2014/leer-je-camera-kennen/
“Hoe fotografeer ik mijn kind?” http://fotofriesland.nl/workshops-beter-beeld-beeld-voor-je-blog/hoe-fotografeer-ik-mijn-kind/
“Zelf aan de slag in de studio” http://fotofriesland.nl/berichten/uncategorized/zelf-aan-de-slag-de-fotostudio/

Nou je ziet er zijn een heleboel keuzemogelijkheden.

Ik wens je veel fotoplezier in de toekomst
En als afsluiting alvast een cadeau in de vorm van 10 gratis tips voor een betere profielfoto: http://fotofriesland.nl/blog/  En doe er je voordeel mee!

Met vriendelijke groet,

Jenny

Ik hoop je te zien in de studio
Jenny Protzman Legedijk 4 leeuwarden

10 jarig jubileum als fotograaf

de fotoweek

Beste {{voornaam}}

Pak je agenda er alvast bij.
Deze maand en om precies te zijn 29 september, vier ik mijn 10 jarig jubileum als fotograaf. Op die datum ontving ik 10 jaar geleden mijn Certificate als Professional Photographer. Dat feit wil ik graag met jou vieren. Op facebook https://www.facebook.com/fotofriesland (een like zou ik leuk vinden en daar dank ik je alvast voor) geef ik deze maand al cadeaubonnen voor fotoproducten van 50 tot 150 euro, maar jou als lezer van mijn nieuwsbrief wil ik graag het totale aanschafbedrag van een fotosessiepakket retour als cadeau doen in de vorm van fotoproducten naar keuze. Vind je dat niet ook geweldig? Ja toch?
Voorwaarde:
Je moet op de dag zelf van het jubileum, 29 september,  een online boeking doen op https://fotofriesland.nl
Jouw gewenste fotosessie datum ligt tussen 29 september en 31 december 2014.(vandaar die agenda, anders vergeet je het misschien en dat zou zonde zijn , nietwaar?)

29 september. Dat was ook de datum dat ik mijn eerste digitale spiegelreflex kocht. Daarna volgden er al snel meer. Al 50 jaar fotografeer ik nu en ik vind het nog steeds geweldig. En als ik mensen fotografeer en het portret is toch wel een van de favorieten qua specialiteit naast de Paardenfotografie, dan word ik daar nog steeds zo blij van en de mensen op de foto ook, dus dat is geweldig, dat noem ik geen werken, maar bezig zijn met je passie, heel fijn.

Aanstaande vrijdag begint de Fotoweek http://www.defotoweek.nl in het hele land met verschillende activiteiten, neem eens een kijkje bij het programma. Ik heb zelf ook een aantal workshops waar je misschien interesse in hebt?
“Leer je camera kennen” https://fotofriesland.nl/workshops-beter-beeld-beeld-voor-je-blog/fotoweek-2014/leer-je-camera-kennen/
“Hoe fotografeer ik mijn kind?” https://fotofriesland.nl/workshops-beter-beeld-beeld-voor-je-blog/hoe-fotografeer-ik-mijn-kind/
“Zelf aan de slag in de studio” https://fotofriesland.nl/berichten/uncategorized/zelf-aan-de-slag-de-fotostudio/

Nou je ziet er zijn een heleboel keuzemogelijkheden.

Ik wens je veel fotoplezier in de toekomst
En als afsluiting alvast een cadeau in de vorm van 10 gratis tips voor een betere profielfoto: https://jennyprotzman.email-provider.nl/link/bxh3txmaed/0zx7gnnogr/yhnvgicxk6/o0bf4r3uwz/ijzprpf1w0/blog/ En doe er je voordeel mee!

Met vriendelijke groet,

Jenny